CÂY THỦY SINH

Liễu răng cưa lá nước

50.000đ

Tên khoa học :  Hygrophila pinnatifida Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh - trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 3-15cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ cam Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Ngưu mao chiên lùn xòe lá nước

55.000đ

Tên khoa học :  Eleocharis pusilla (parvula) Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Vảy ốc/ rotala siêu đỏ lá nước

20.000đ

Tên khoa học :  Rotala super red Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-40cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ hồng Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Dừa sing thuỷ sinh/ bách diệp thảo

25.000đ

Tên khoa học : Pogostemon stellatus Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-35cm Ánh sáng/Light :  trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu: vàng cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình-mạnh

Rau má hương

30.000đ

Tên khoa học :  Hydrocotyle sibthorpioides Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 3-7cm Ánh sáng/Light : trung bình Màu phát triển tối ưu:  xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Trân châu ngọc trai lá nước

50.000đ

Tên khoa học :  Micranthemum 'Monte Carlo' Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 1-3cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

súng tiger

35.000đ

Tên khoa học :  nymphaea lotus red Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh - hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-25cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Trầu tím aflame

65.000đ

Tên khoa học :  Echinodorus ‘Aflame’ Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh - hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light mạnh Màu phát triển tối ưu: tím đỏ Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Hẹ thẳng thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học :  Vallisneria americana 'Gigantea' Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-45cm Ánh sáng/Light: trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Rong la hán đỏ

20.000đ

Rong la hán đỏ là loại cây khá phổ biến trong các hồ cá thủy sinh, cây có tán xòe tròn xếp tầng thẳng đứng cùng họ với rong tiểu bảo tháp, rong la hán xanh…cây sẽ có màu đỏ sặc sỡ với điều kiện ánh sáng mạnh, cây có tốc độ phát triển khá nhanh. Chỉ cần cắt ngang thân cây cắm lại là sẽ có thêm cây mới.

Cỏ đỏ

40.000đ

Tên khoa học :  Helanthium tenellum, Echinodorus tenellus Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 3-7cm Ánh sáng/Light : trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu:  đỏ tía Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình-mạnh

Thạch xương bồ

45.000đ

Tên khoa học : danh pháp Acorus gramineus Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 25-35cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cỏ ranong /narong

35.000đ

Tên khoa học : Cyperus helferi Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 25-40cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cây Tía Tô Thủy Sinh

20.000đ

Cây Tía Tô Thủy Sinh

Huyết tâm lan gân trắng

20.000đ

Tên khoa học :  Alternanthera Reineckii Rosanervig Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light : trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu:  đỏ hồng Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình-mạnh

Cỏ thìa thủy sinh mini

55.000đ

Tên khoa học :  Sagittaria Sbulata  Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : bò nền nhanh, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Rau thơm thủy sinh

50.000đ

Tên khoa học :  staurogyne repens Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-7cm Ánh sáng/Light :  trung bình- mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình - mạnh

Bạch thái dương

25.000đ

Tên khoa học :  Ludwigia sp. White Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: trắng hồng Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Rau má nhật thủy sinh

35.000đ

Tên khoa học :  Cardamine Japonica Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light: trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh vàng   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cỏ ngưu mao chiên cao lá nước

55.000đ

Tên khoa học :  Eleocharis acicularis Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 5-10cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : trung bình

Cỏ nhật thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học : Blyxa japonica Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light :  trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu: vàng cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình-mạnh

Súng Nhật Đỏ

75.000đ

Súng Nhật Đỏ

Cây hồng xoăn

20.000đ

Tên khoa học :  Japanese Watercress Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-8cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  đỏ Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Rêu mini fiss

85.000đ

Tên khoa học :  Fissidens splachnobryoides Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh, thảm nền Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 1-3cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : mạnh

Luân Thảo Xanh

20.000đ

Luân Thảo Xanh

Hồng Hồ Điệp

25.000đ

Hồng Hồ Điệp

Thanh Hồ Điệp

20.000đ

Thanh Hồ Điệp

Táo đỏ

25.000đ

Diệp Tài Hồng Lá Nhỏ

Rong chồn đỏ

20.000đ

Tên khoa học :  Myriophyllum tuberculatum Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-40cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Ngưu mao chiên cao

50.000đ

Tên khoa học :  Eleocharis Acicularis Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-10cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: xanh   Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Hồ liễu cao

20.000đ

Tên khoa học :  Hygrophila corymbosa angustifolia Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-40cm Ánh sáng/Light: trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Ráy Lá Đại

65.000đ

Ráy Lá Đại

Cây sunset thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học :  Hygrophila polysperma ”Rosanervig” Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 5-25cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: hồng phấn Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Trầu Soekarno

250.000đ

Trầu Soekarno

Cỏ bắp mỹ

30.000đ

Tên khoa học :  Juncus repens Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-10cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Dương Xỉ Lá Nho

75.000đ

Dương Xỉ Lá Nho

Dưong Xỉ Lá Ổi

70.000đ

Dưong Xỉ Lá Ổi

Cây Hoàng Quân

45.000đ

Cây Hoàng Quân

Rotala Hà Cối

20.000đ

Rotala Hà Cối

Vảy ốc xanh bò

20.000đ

Tên khoa học :  Rotala sp. 'Green' Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : mạnh

Đại hồng huyết

20.000đ

Tên khoa học :  Ludwigia glandulosa Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 5-30cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ đậm Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Hồng Xoắn

20.000đ

Hồng Xoắn

Dương Xỉ Lá Nho Mini

80.000đ

Dương Xỉ Lá Nho Mini

Rêu phượng vĩ đài

80.000đ

Tên khoa học :  Fissidens Nobilis Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu:  xanh đậm Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Rêu Moss Ball

60.000đ

Rêu Moss Ball

Ráy lưỡi hổ mini

45.000đ

Tên khoa học :  Anubias barteri var. nana Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 2-3cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Dứa phụng đỏ

25.000đ

Dứa phụng đỏ bán cạn terrarium 

Lan nước thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học :  Echinodorus grisebach Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh –hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-50cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cỏ cọp

20.000đ

Tên khoa học :  vallisneria nana Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 15-50cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cây tân đế tài hồng

20.000đ

cây đỏ trồng trung hậu cảnh

Lá Mía

25.000đ

Lá Mía

Trân châu nhật

45.000đ

 Tên khoa học :  Glossostigma Elatinoides  Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh  Tốc độ phát triển/Grow : bò nền nhanh, chiều cao 1-3cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Diệp tài hồng lá kim

20.000đ

Tên khoa học :  Ludwigia Arcuata Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: cam đỏ   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Ngưu mao chiên lùn xòe lá nước

55.000đ

Tên khoa học :  Eleocharis pusilla (parvula) Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Rau má hương

30.000đ

Tên khoa học :  Hydrocotyle sibthorpioides Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 3-7cm Ánh sáng/Light : trung bình Màu phát triển tối ưu:  xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Trân châu ngọc trai lá nước

50.000đ

Tên khoa học :  Micranthemum 'Monte Carlo' Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 1-3cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

súng tiger

35.000đ

Tên khoa học :  nymphaea lotus red Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh - hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-25cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cỏ đỏ

40.000đ

Tên khoa học :  Helanthium tenellum, Echinodorus tenellus Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 3-7cm Ánh sáng/Light : trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu:  đỏ tía Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình-mạnh

Cỏ thìa thủy sinh mini

55.000đ

Tên khoa học :  Sagittaria Sbulata  Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : bò nền nhanh, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Rau thơm thủy sinh

50.000đ

Tên khoa học :  staurogyne repens Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-7cm Ánh sáng/Light :  trung bình- mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình - mạnh

Cây hồng xoăn

20.000đ

Tên khoa học :  Japanese Watercress Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-8cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  đỏ Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Rêu mini fiss

85.000đ

Tên khoa học :  Fissidens splachnobryoides Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh, thảm nền Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 1-3cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : mạnh

Rêu phượng vĩ đài

80.000đ

Tên khoa học :  Fissidens Nobilis Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu:  xanh đậm Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Rêu Moss Ball

60.000đ

Rêu Moss Ball

Ráy lưỡi hổ mini

45.000đ

Tên khoa học :  Anubias barteri var. nana Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 2-3cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Trân châu nhật

45.000đ

 Tên khoa học :  Glossostigma Elatinoides  Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh  Tốc độ phát triển/Grow : bò nền nhanh, chiều cao 1-3cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Liễu răng cưa lá nước

50.000đ

Tên khoa học :  Hygrophila pinnatifida Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh - trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 3-15cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ cam Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Trầu tím aflame

65.000đ

Tên khoa học :  Echinodorus ‘Aflame’ Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh - hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light mạnh Màu phát triển tối ưu: tím đỏ Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cây Tía Tô Thủy Sinh

20.000đ

Cây Tía Tô Thủy Sinh

Huyết tâm lan gân trắng

20.000đ

Tên khoa học :  Alternanthera Reineckii Rosanervig Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light : trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu:  đỏ hồng Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình-mạnh

Bạch thái dương

25.000đ

Tên khoa học :  Ludwigia sp. White Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: trắng hồng Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Rau má nhật thủy sinh

35.000đ

Tên khoa học :  Cardamine Japonica Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light: trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh vàng   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cỏ ngưu mao chiên cao lá nước

55.000đ

Tên khoa học :  Eleocharis acicularis Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 5-10cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : trung bình

Cỏ nhật thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học : Blyxa japonica Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light :  trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu: vàng cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình-mạnh

Súng Nhật Đỏ

75.000đ

Súng Nhật Đỏ

Trầu Soekarno

250.000đ

Trầu Soekarno

Cỏ bắp mỹ

30.000đ

Tên khoa học :  Juncus repens Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-10cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Dương Xỉ Lá Nho

75.000đ

Dương Xỉ Lá Nho

Dưong Xỉ Lá Ổi

70.000đ

Dưong Xỉ Lá Ổi

Cây Hoàng Quân

45.000đ

Cây Hoàng Quân

Rotala Hà Cối

20.000đ

Rotala Hà Cối

Vảy ốc xanh bò

20.000đ

Tên khoa học :  Rotala sp. 'Green' Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 3-5cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : mạnh

Đại hồng huyết

20.000đ

Tên khoa học :  Ludwigia glandulosa Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : trung bình, chiều cao 5-30cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ đậm Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Hồng Xoắn

20.000đ

Hồng Xoắn

Dương Xỉ Lá Nho Mini

80.000đ

Dương Xỉ Lá Nho Mini
Xem thêm ››

Vảy ốc/ rotala siêu đỏ lá nước

20.000đ

Tên khoa học :  Rotala super red Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-40cm Ánh sáng/Light :  mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ hồng Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Dừa sing thuỷ sinh/ bách diệp thảo

25.000đ

Tên khoa học : Pogostemon stellatus Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-35cm Ánh sáng/Light :  trung bình-mạnh Màu phát triển tối ưu: vàng cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình-mạnh CO2 : trung bình-mạnh

Hẹ thẳng thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học :  Vallisneria americana 'Gigantea' Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-45cm Ánh sáng/Light: trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Rong la hán đỏ

20.000đ

Rong la hán đỏ là loại cây khá phổ biến trong các hồ cá thủy sinh, cây có tán xòe tròn xếp tầng thẳng đứng cùng họ với rong tiểu bảo tháp, rong la hán xanh…cây sẽ có màu đỏ sặc sỡ với điều kiện ánh sáng mạnh, cây có tốc độ phát triển khá nhanh. Chỉ cần cắt ngang thân cây cắm lại là sẽ có thêm cây mới.

Thạch xương bồ

45.000đ

Tên khoa học : danh pháp Acorus gramineus Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 25-35cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cỏ ranong /narong

35.000đ

Tên khoa học : Cyperus helferi Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 25-40cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Luân Thảo Xanh

20.000đ

Luân Thảo Xanh

Hồng Hồ Điệp

25.000đ

Hồng Hồ Điệp

Thanh Hồ Điệp

20.000đ

Thanh Hồ Điệp

Táo đỏ

25.000đ

Diệp Tài Hồng Lá Nhỏ

Rong chồn đỏ

20.000đ

Tên khoa học :  Myriophyllum tuberculatum Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-40cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: đỏ cam Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Ngưu mao chiên cao

50.000đ

Tên khoa học :  Eleocharis Acicularis Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 5-10cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: xanh   Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Hồ liễu cao

20.000đ

Tên khoa học :  Hygrophila corymbosa angustifolia Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-40cm Ánh sáng/Light: trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Ráy Lá Đại

65.000đ

Ráy Lá Đại

Cây sunset thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học :  Hygrophila polysperma ”Rosanervig” Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 5-25cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: hồng phấn Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Lan nước thủy sinh

20.000đ

Tên khoa học :  Echinodorus grisebach Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh –hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 10-50cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cỏ cọp

20.000đ

Tên khoa học :  vallisneria nana Vị trí trồng thích hợp : hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 15-50cm Ánh sáng/Light :  trung bình Màu phát triển tối ưu: xanh Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Lá Mía

25.000đ

Lá Mía

Diệp tài hồng lá kim

20.000đ

Tên khoa học :  Ludwigia Arcuata Vị trí trồng thích hợp : trung cảnh – hậu cảnh Tốc độ phát triển/Grow : nhanh, chiều cao 5-15cm Ánh sáng/Light: mạnh Màu phát triển tối ưu: cam đỏ   Yêu cầu dinh dưỡng: trung bình CO2 : trung bình

Cây hồng xoăn

20.000đ

Tên khoa học :  Japanese Watercress Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh – trung cảnh Tốc độ phát triển/Grow : chậm, chiều cao 3-8cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  đỏ Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh

Cây tân đế tài hồng

20.000đ

cây đỏ trồng trung hậu cảnh

Trân châu nhật

45.000đ

 Tên khoa học :  Glossostigma Elatinoides  Vị trí trồng thích hợp : tiền cảnh  Tốc độ phát triển/Grow : bò nền nhanh, chiều cao 1-3cm Ánh sáng/Light :  trung bình - mạnh Màu phát triển tối ưu:  xanh non Yêu cầu dinh dưỡng: mạnh CO2 : mạnh
Đã thêm vào giỏ hàng