Ráy Lá Tròn

55.000đ

Ráy Lá Tròn


Hết hàng

Sản phẩm liên quan

Dương xỉ mỹ nhân

55.000đ

Cây dán hoặc cột vào giá thể, lũa có thể không cần phân nền, không cần co2, phát triển tốt với ánh sáng yếu
Đã thêm vào giỏ hàng